Cynhyrchu cravat: Technegau cynhyrchu, deunyddiau a gwledydd


Cynhyrchwyr cravat yn cynhyrchu cravatiau. Maent yn cael eu cynhyrchu mewn gwahanol ffyrdd ac mae ystod o ddeunyddiau y gellir eu defnyddio. Dyma rai gwybodaeth am gynhyrchu, technegau cynhyrchu, deunyddiau a gwledydd cynhyrchu cravatiau.

Cynhyrchu cravatiau mewn ffatrioedd: Proses dwys

Mae cravatiau yn cael eu cynhyrchu yn bennaf mewn ffatriau. Mae cynhyrchu cravatiau yn broses gymhleth sy'n cynnwys llawer o gamau gwaith, fel torri'r deunyddiau, gwnïo'r rhannau, cyduno'r cravatiau a gosod y deunyddiau lliniaru.

Gwehyddwr Tiesau a Thechnegau Cynhyrchu

Mae yna amrywiaeth o dechnegau a ddefnyddir wrth gynhyrchu tiesau. Y ddau dechneg fwyaf cyffredin yw gwehyddu a phrintio. Mae tiesau wedi'u gwehyddu yn cael eu cynhyrchu ar beiriant gwehyddu ac mae ganddynt batrwm cyffrous. Mae tiesau wedi'u printio yn cael eu cynhyrchu ar beiriant printio arbennig ac mae ganddynt batrwm llai cyffrous. Mae gwahaniaeth rhwng tiesau wedi'u printio drwy sgrin neu drwy ddigidol.

Deunyddiau

Gellwch wneud cravatiau o wahanol ddeunyddiau, fel sidan, cotwm, gwlan neu polyester. Mae sidan yn y ddeunydd traddodiadol ar gyfer cravatiau ac mae'n cael ei ddefnyddio'n aml oherwydd ei golwg disglair a'i gwydnwch. Mae cravatiau cotwm a gwlan yn fwy addas ar gyfer hamdden, tra bod cravatiau polyester yn cael eu defnyddio'n aml yn y byd busnes.

Gwledydd cynhyrchu

Mae cravatau'n cael eu cynhyrchu mewn llawer o wledydd, gan gynnwys yr Eidal, Lloegr, Ffrainc, Tsieina ac India. Yn yr Eidal, mae'n cael ei ystyried fel y wlad flaenllaw yn cynhyrchu cravatau ac mae llawer o'r cravatau gorau yn cael eu hadeiladu yn Como yn yr Eidal. Hefyd, yn wledydd eraill fel Lloegr a Ffrainc, mae cravatau o ansawdd uchel yn cael eu cynhyrchu.

Yn y cyfryngau, gellir dweud bod cravats yn cael eu gwneud mewn gwahanol ffyrdd, yn dibynnu ar y deunydd a'r dechnoleg cynhyrchu. Sidan yw'r deunydd traddodiadol ar gyfer cravats ac yr Eidal yw'r wlad flaenllaw yn cynhyrchu cravats. Os ydych chi'n chwilio am cravat o ansawdd uchel, dylech chi ystyried ansawdd y deunydd a'r brosesu. Hyd at yr 70au, roedd cravats Krefeld hefyd wedi'u lleoli yn yr Almaen.

Ansawdd a Steil - Mae ein cravats yn argyhoeddi ar bob lefel. Tie Solution, cynhyrchydd cravats wrth eich ochr gyda gwerth am arian ardderchog.

Gwehyddu Tiesau