Cynghori ar Argraffu Sieb

Mae siebdrwyr yn broses lle mae lliw yn cael ei argraffu ar y ddefnydd drwy siap o siap. Defnyddir y broses hon yn aml wrth gynhyrchu aksesoriau o sidan, bwma, fiscos a deunyddiau eraill. Mae'r aksesoriau fel esgidiau, bagiau neu ddillad-t yn cael eu hargraffu gyda dyluniadau unigryw.

Mae siebdrwyr yn arbennig o effeithiol wrth ddefnyddio deunyddiau ysgafn fel sidan neu fiscos. Gall y deunyddiau hyn fod yn anodd eu hargraffu gyda thechnegau argraffu digidol neu off-set. Mae siebdrwyr yn addas ar gyfer deunyddiau trwm fel bwma a pholyester.

Mae'r broses sgrinio yn dechrau drwy argraffu'r dyluniad ar foli tryloyw. Yna, cynhyrchir ysgythrog o sgrin rhwyd fain, sy'n adlewyrchu'r dyluniad yn uniongyrchol. Yna, gosodir yr ysgythrog ar y ffabrig ac argraffir y lliw drwy'r sgrin. Drwy'r argraffu, mae'r lliw yn cael ei roi'n uniongyrchol ar y ffabrig, gan arwain at ganlyniad hirdymor a chynnyrch o ansawdd uchel.

Mae sgrinio yn cael ei ddefnyddio'n aml i argraffu dyluniadau unigryw ar amlau fel crysau-t, bagiau, sgarffiau a dillad eraill. Gall amrywiaeth o liwiau ac effeithiau gael eu defnyddio i sicrhau golwg unigryw. Gan fod sgrinio yn broses ddwylo, mae'n addas iawn ar gyfer cyfyngiadau bach neu ddarnau unigol o ddillad.

Y cyfan yw bod sgrinio yn ddull poblogaidd ac effeithiol i argraffu aksesoriau o sidan, bwma, fiscos a deunyddiau eraill. Gyda'r dull hwn, gellir creu dyluniadau unigryw ar ddeunyddiau o ansawdd uchel, gan arwain at aksesoriau unigryw a hirhoedlog.

Cynghori ar Argraffu SiebCynghori ar Argraffu Sieb

Ar hyn o bryd rydych yn gwylio cynnwys lleoliadwr o YouTube. I gael mynediad at y cynnwys gwirioneddol, cliciwch ar y botwm isod. Noder y bydd hyn yn rhannu data gyda darparwyr trydydd parti.

Rhagor o Wybodaeth

Cyngor Argraffu Digidol

Mae print digidol yn dechnoleg arloesol o argraffu sy'n galluogi dyluniadau i'w hargraffu'n uniongyrchol o gyfrifiadur ar amrywiaeth o ddeunyddiau fel sidan, cotwm, fiscos a deunyddiau eraill. Yn wahanol i ddulliau traddodiadol o argraffu fel sgrinio a throsiadau, sy'n gyfyngedig i ddeunyddiau penodol ac yn cynnig amrywiaeth gyfyngedig o liwiau, mae print digidol yn galluogi amrywiaeth eang o liwiau a dyluniadau i'w hargraffu'n fanwl ac yn fanwl ar unrhyw ddeunydd.

Yn aml mae amlgyfrifon fel sgarffiau, bagiau, cravatau, tyliau a chyfarwyddiadau ffasiwn eraill yn cael eu hargraffu gyda thechnoleg argraffu digidol. Mae hyn oherwydd ei fod yn cynnig hyblygrwydd uchel i argraffu dyluniadau unigryw ar y deunydd, gan alluogi amlgyfrifon unigryw a phersonol. Mae technoleg argraffu digidol hefyd yn effeithiol iawn pan ddaw'n fater o argraffu patrymau gyda llawer o liwiau, cysgodion a dyluniadau cymhleth sydd efallai'n anodd gyda dulliau eraill.

Mae print digidol ar sidan yn arbennig o boblogaidd gan ei fod yn ddeunydd hynod ysgafn a ffynhonnell ar y croen sy'n galluogi ansawdd uchel o'r darlun. Mae visgws a chothwm hefyd yn ddeunyddiau poblogaidd ar gyfer printiau digidol gan eu bod yn llifadwy iawn ac yn cynnwys cymeriad lliw uchel sy'n arwain at liwiau bywiog a bywiog. Gall deunyddiau eraill, fel polyester a nylon, gael eu hargraffu gyda print digidol, ond yn aml maent yn gofyn am driniaeth flaenorol arbennig i ffixio'r lliwiau yn iawn.

Yn gyffredinol, mae print digidol ar aksesoriau o sidan, cothwm, visgws ac ati yn galluogi dyluniadau unigryw a phersonol sydd ddim yn bosibl gyda thechnolegau printio eraill. Mae print digidol yn galluogi patrymau cymhleth, lluniau a lliwiau i'w hargraffu'n fanwl ac yn fanwl ar amrywiaeth o ddeunyddiau ac yn cynnig ansawdd a chynaliadwyedd uchel i'r darlun.

Cynghori Sgrinio Pad

Mae tampon-printio yn broses o argraffu ar wynebau sy'n eang ei defnydd mewn llawer o ddiwydiannau. Mae'n broses argraffu anuniongyrchol lle defnyddir tampon elastig o silicwn neu rwber i drosglwyddo delwedd argraffu o blat argraffu i'r gwrthrych i'w hargraffu.

Mae tampon-printio'n cael ei ddefnyddio'n aml i argraffu ar wynebau anwastad, cywbl, neu sydd â siap anghyson, lle nad yw prosesau argraffu eraill fel argraffu'r gwydr neu dechnoleg argraffu digidol yn gallu sicrhau canlyniad argraffu glan a chywir.

Mae'r broses yn cael ei ddefnyddio mewn llawer o ddiwydiannau, gan gynnwys y diwydiant modurol, y diwydiant electronig, y diwydiant teganau, y diwydiant hysbysebu, y diwydiant meddygol a fferyllol yn ogystal â'r diwydiant tecstilau. Mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau, megis ar gyfer argraffu logoau a geiriau ar gynnyrch, ar gyfer nodi cynnyrch ac ar gyfer creu sticeri ac etykietau.

Mae'r gwelliant pad-printing yn gallu sicrhau ansawdd print uchel ar amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys plastigau, metelau, gwydr, serameg a thecstilau. Yn ogystal, mae'r broses yn gyflym ac yn gost-effeithiol, yn enwedig ar gyfer cyfresi bach i ganolig.

Yn gyffredinol, mae pad-printing yn broses arbrofol a hyblyg sy'n gallu darparu ystod eang o gymwysiadau mewn llawer o ddiwydiannau.

Argraffu PadCynghori ar Argraffu-Pad ar Etui Cravat
Argraffu TrosglwyddoArgraffu Trosglwyddo ar Gefn Cravat Stoc

Cynghori argraffu drwy drosglwyddiad

Mae trawsffurfiad printio yn broses o argraffu ar ddeunyddiau fel tecstiliau, plastig, serameg a deunyddiau eraill. Mae delwedd argraffu yn cael ei roi ar ffilm cario ac yna'n cael ei drosglwyddo ar y ddeunydd derbynol trwy ddefnyddio gwres a phwysau. Mae trawsffurfiad printio yn galluogi manwldeb uchel a phalet lliw eang, sy'n ei gwneud yn addas iawn ar gyfer argraffu lluniau a ffotograffau.

Mae'r broses argraffu trosglwyddo yn aml yn cael ei ddefnyddio yn y diwydiant dillad i argraffu crysau t, crysau pêl-droed, jaciau a dillad eraill. Yn ogystal, mae trosglwyddo yn cael ei ddefnyddio'n aml yn y maes hysbysebu i bersonoli eitemau hysbysebu fel penion, allweddeiriau neu fathau llygoden. Yn ogystal, gall trosglwyddo hefyd gael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion serameg a gwydr yn ogystal â phrintio ar ddarnau plastig.

Un manteision y drôl trosglwyddo yw ei fod yn gymharol gyflym ac yn hawdd ei wneud. Nid oes angen platiau printio drud neu silindrau, fel y mae'n digwydd gyda dulliau printio eraill. Mae trosglwyddo'r drôl yn fasnachol hyd yn oed ar gyfer niferoedd bach o ddarnau, gan y gall y dyluniad printio gael ei argraffu ar y ffilm cario ac yna ei drosglwyddo i'r deunydd.

Mae un manteision arall i'r drôl trosglwyddo yw ei fod yn arbennig o wydn ac yn gallu gwrthsefyll llawer o straen.

Ond ydych chi wir am ymdrin ag ef, rydym ni'n cymryd y penderfyniad hwn ar eich cyfer chi fel un o'r cynhyrchwyr blaenllaw.