Projektet shembull të Tie Solution GmbH - Puna në projekt, shembuj të kompanive