AGB Tie Solution GmbH

Sölu- og afhendingarskilmálar Tie Solution GmbH Staða mars 2023

§ 1 Gildi

(1) Allar sendingar, þjónusta og tilboð frá Tie Solution GmbH (hér á eftir „sölufélagi“) fara eingöngu fram á grundvelli þessara Almennra sendingarskilmála (hér á eftir „ASK“). Þeir eru hluti af öllum samningum sem sölufélagið gerir við samningaðila sína (hér á eftir „pantaðila“) um sendingar eða þjónustu sem það býður upp á. Þeir gilda einnig fyrir allar framtíðarlegar sendingar, þjónustu eða tilboð til pantaðila, jafnvel þótt þau séu ekki sérstaklega samþykkt aftur.

(2) Skilmálar pöntunarhafa eða þriðja aðila eru ekki gildir, jafnvel þótt seljandi ekki móti þeim í einstökum tilfellum. Jafnvel þótt seljandi vísi til bréfs sem innihalda skilmála pöntunarhafa eða þriðja aðila eða vísi til þeirra, er það ekki samþykki um gildi þeirra skilmála.

§ 2 Tilboð og samningur

(1) Allar tilboð frá söluaðila eru óskilyrðis og óskilyrt, nema þau séu táknuð sem skilyrðislaus eða innihaldi ákveðna samþykkistíma. Söluaðili getur samþykkt pöntun innan tveggja vikna frá því að hún er gefin.

(2) Einungurlega sem skiptir máli milli söluaðila og pöntunarhafa er skriflegur kaupsamningur sem felur í sér þessar almennu afhendingarskilmála. Þessi samningur endurtekur öll samkomulög milli samningapartanna varðandi kauphlutinn fullkomlega. Munnlegar loforðanir söluaðila áður en þessi samningur er gerður eru ekki löglega bindandi og munnleg samkomulög samningapartanna eru skv. skriflegum samningi skipt út, nema þau séu þegar sérstaklega tilgreind að þau eru bindandi.

(3) Viðbætur og breytingar á samningum sem gerðir eru, þar á meðal þessum Almennu afhendingarskilmálum, þurfa að vera gerðar skriflega til að vera gildar. Nema ef um stjórnendur eða fulltrúa er að ræða, eru starfsmenn seljanda ekki heimilir til að gera munnlegar samkomulag sem eru í andstöðu við þetta. Til að tryggja skriflega form nægir að senda skjalið með fjarskiptum, sérstaklega með faxi eða tölvupósti, ef afritið af undirritaðri yfirlýsingu er sent með.

(4) Upplýsingar seljanda um hlutinn sem er seldur eða þjónusta sem er veitt (t.d. þyngd, mál, notagildi, þolmörk, tólfræði og tæknilegar upplýsingar) og okkar lýsingar á því (t.d. teikningar og myndir) eru aðeins nákvæmar að mati, nema notagildið krefjist nákvæmra samræmis. Þær eru ekki tryggðar eiginleikar heldur lýsingar eða merkingar á sölunni eða þjónustunni. Viðskiptalegar afbrigðingar og afbrigðingar sem eru gerðar í samræmi við lög eða eru tæknilegar framfarir eru leyfðar, svo lengi sem þær hafa ekki áhrif á notagildið sem var samið um í samningnum.

(5) Selgeren forbeholder seg eiendomsretten eller opphavsretten til alle tilbud og kostnadsoverslag som er gitt av ham, samt tegninger, illustrasjoner, beregninger, brosjyrer, kataloger, modeller og andre dokumenter og hjelpemidler som er stilt til rådighet for oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren kan ikke gjøre disse gjenstandene tilgjengelige for tredjeparter, verken som de er eller innholdsmessig, uten uttrykkelig samtykke fra selgeren, eller bruke eller reprodusere dem selv eller gjennom tredjeparter. På selgerens anmodning skal oppdragsgiveren returnere disse gjenstandene fullstendig til ham og ødelegge eventuelle kopier hvis de ikke lenger er nødvendige for ham i den normale forretningsdriften eller hvis forhandlingene ikke fører til inngåelse av en avtale. Unntatt fra dette er lagring av elektronisk tilgjengeliggjorte data for formål med vanlig datalagring.

§ 3 Verð og greiðslur

(1) Verðin gilda fyrir þjónustu- og afhendingarumfang sem er tilgreindur í pöntunarsamningum. Aukaverkefni eða séröfug þjónusta er reiknuð sérstaklega. Verðin eru í EUR frá afhendingarstöðum auk pökkunar, lagaðrar virðisaukaskatts, við útflutningssendingar toll og gjöldum og öðrum opinberum gjöldum.

(2) Efnið sem verðlagningin byggir á eru verðlistar seljanda og ef afhendingin á aðgerðinni á að eiga sér stað ekki fyrr en fjórum mánuðum eftir samningi, þá eru gildandi verðlistar seljanda við afhendingu (með því að draga frá samið prósentu eða fastan afslátt).

(3) Reikningafjárhæðir verða greiddar innan tíu daga án neyðarafdráttar, nema annað sé skriflega samið um. Greiðsludagur er ákveðinn af því hvenær greiðslan berst til seljanda. Greiðsla með vekjuté er óheimild, nema sé sérstaklega samið um í einstökum tilfellum. Sérsmíði krefjast greiðslu á A-kontó af 60%, hvort tveggja eftir að hafa fengið vöruna án afsláttar innan tíu daga. Sérvara og/eða lagervara verða greiddar innan tíu daga netto reiknings. Ef kaupandi greiðir ekki á réttum tíma, verða ógreiddar fjárhæðir frá gjalddaga að vaxa með 9 % á ári; kröfur um hærri vexti og aðrar tjónskerðingar vegna sektar eru óskertar.

(3a) Í nýjum viðskiptavinum áskilur sölumaður sér rétt til að afhenda með eftirkröfum eða fyrirframgreiðslu þar til starfsemi viðskiptavinarins er staðfest.

(4) Að setja upp á móti mótmælum pöntunarhafa eða að halda aftur greiðslur vegna slíkra kröfna er leyfilegt aðeins ef mótmælin eru óumdeild eða löglega staðfest.

(5) Seljandi er heimilt að framkvæma eftirstandandi sendingar eða þjónustu aðeins gegn fyrirframgreiddri greiðslu eða tryggingu ef honum verða kunnugir aðstæður eftir samningsskrá sem eru hættulegar fyrir greiðsamleika pöntunarhafa og eru hættulegar fyrir greiðslu ógreiddra kröfna seljanda frá pöntunarhafa í viðkomandi samningssambandi (þar á meðal úr öðrum einstökum pöntunum sem falla undir sama rammaáætlun).

§ 4 Sending, sendingatími og afturköllun

(1) Afgreiðslur fara út frá verksmiðju.

(2) Tímar sem seldari gefur upp fyrir afgreiðslur og þjónustu eru alltaf aðeins nálægir, nema þegar fastur tímasetning eða dagsetning er lofað eða samþykkt. Ef ekkert sérstakt er til staðar, er eftirfrestur á 18 dögum talinn sem viðeigandi. Ef sending hefur verið samþykkt, þá vísa afgreiðslutímar og dagsetningar afgreiðslu til þess tíma sem sendingin er yfirgefin til flutningsmanns, flutningsaðila eða annars þriðja aðila sem hefur verið ráðinn til flutnings.

(3) Selgeren kan - uten å påvirke hans rettigheter på grunn av forsinkelse fra oppdragsgiveren - kreve en forlengelse av leverings- og ytelsesfrister eller en forskyvning av leverings- og ytelsestidspunkter med den perioden der oppdragsgiveren ikke oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser overfor selgeren.

(4) Seljandi ber ekki ábyrgð á því að afhending sé ómöguleg eða að afhendingin sé seinkað vegna hæðisvalds eða annarra ófyrirsjáanlegra atvika á þeim tíma sem samningurinn er gerður (t.d. starfsstöðvun alls kyns, erfiðleikar við að fá efni eða orku, seinkun í flutningi, verkfallsaðgerðir, lögmætar útskurðir, skortur á vinnuafl, orku eða hráefnum, erfiðleikar við að fá nauðsynleg leyfi frá yfirvöldum, yfirvöldatiltök eða ófullkomið, rangt eða ótímanleg afhending frá birgjum). Ef slík atvik gera afhendingu eða framkvæmd verulega erfiða eða ómögulega og hindrunin er ekki aðeins af tímabundinni eða skammtíma eðlis, hefur seljandi rétt til að afturkalla samninginn. Í tilfelli skammtíma hindruna lengjast afhendingar- eða framkvæmdartímar eða frestast afhendingar- eða framkvæmdartími um tímabil hindrunar auk viðeigandi undanfari. Ef kaupanda er óhæft að taka við afhendingu eða framkvæmd vegna seinkunnar, getur hann afturkallað samninginn með skriflegri tilkynningu til seljanda.

(5) Seljandi er aðeins heimilt að skipta sendingu í hluta ef

• hlutaskiptið er hægt að nota fyrir tiltekna tilgang samninganna,

• tryggð er að afgreiðsla annars pöntuðu vara verður framkvæmd og

• það valdi ekki miklum meiri vinnu eða aukakostnaði fyrir kaupanda (nema seljandi samþykki að taka þessa kostnað á sig).

(6) Efnið sem seldari er í seinkun með afhendingu eða þjónustu eða ef afhending eða þjónusta er ómöguleg af hvaða ástæðu sem er, þá er ábyrgð seldara takmörkuð í samræmi við grein 8 í þessum Almennu afhendingarskilmálum (kallað AFS hér á eftir).

(7) Í einstakri framleiðslu er leyfilegt að hafa mismunandi afhendingu á bilinu +/- 10% vegna tæknilegra ástæðna sem ekki er hægt að forðast.

(8) Einstaklega framleidd vara er í grundvallaratriðum ekki skiptanleg.

(9) Fyrirspurnarmynstur eru reiknuð til einingarverðs auk sendingarkostnaðar.

(10) Við samkomulagi um skilun eða skipti á vörulageri er eins og venjulega í greininni, bótað fyrir vöruverð minnus 25% meðhöndlunarkostnað. Sendingarkostnaður er ekki bótaður. Ókeypis sendingar eru ekki tekin á móti. Athugið að litagildi sem við gefum upp í Pantone eru aðeins til leiðsagnar og afbrigði eru ekki ástæða fyrir skilun vöru.

(11) Fyrir fyrsta hönnun (design) á vörum okkar reiknum við fast verð milli 50,- og hæst 200,- evra fyrir hverja hönnun, byggt á þeim vinnu sem þarf að gera. Fyrir frekari breytingar á þessari hönnun reiknum við einnig eftir vinnu. Þessir kostnaður verður endurgreiddur að hluta eða í heild við samning um verkefni.

(12) Kostnaður fyrir próftrykk er birtur í tilboðinu eftir erfiðleikum og framleiðsluaðferð.

§ 5 Staður fullnustu, flutningur, pökkun, yfirgangur á hættu, samþykki

(1) Staður fullnustu allra skyldna samningssambandsins er D-35578 Wetzlar, nema annað sé ákvæðið.

(2) Sendingarleið og pökkun eru undir skyldugt mat söluaðila. Kostnaðurinn fyrir pökkun er ábyrgð söluaðila, nema annað sé samið. Flutningskostnaður fer á kostnað viðskiptavinar.

(3) Hætta fer að fara yfir á pöntunaraðila að seinasta lagi með afhendingu sendingarhluta (þar sem byrjun á hleðsluferli er ákvörðunartölu) til flutningsmanns, flutningsaðila eða öðrum þeim tilteknum þriðja aðila sem á að framkvæma sendinguna. Þetta gildir jafnvel þótt hlutsendingar eigi sér stað eða sölumaðurinn hafi tekið aðra þjónustu (t.d. sendingu). Ef sending eða afhending teflist vegna aðstæðna sem eru á valdi pöntunaraðila, fer hætta yfir á pöntunaraðila frá degi sem sendingarhluturinn er tilbúinn til flutnings og sölumaðurinn hefur tilkynnt þetta pöntunaraðila.

(4) Lagarkostnaður eftir hættu við skipti ber ábyrgð kaupanda. Ef seljandi geymir varað, eru lagarkostnaður 0,25% af reikningsupphæðinni fyrir geymsluhluta á hverri liðinni viku. Réttur til að gera kröfu um fleiri eða lægri lagarkostnað og sýna það fram er áskilið.

(5) Sendingu geymir seljandi aðeins á óskum kaupanda og á kaupanda kostnað gegn þjófnaði, brotthvarfi, flutningsskaða, eld- og vatnavöðvum eða öðrum tryggjanlegum hættum.

§ 6 Trygging, gallar

(1) Tryggingartími er eitt ár frá afhendingu. Þessi tímamörk gilda ekki fyrir kröfur um skaðabætur frá pöntunaraðila vegna brota á lífi, líkama eða heilsu eða af meðvitaðri eða groflegri vanráða sölumanns eða hans aðstoðarmanna, sem hver eru forfallnar samkvæmt lögum.

(2) Varanir sem eru afhentar skulu skoðaðar strax eftir afhendingu afhendingarmanni eða þeim þriðja sem kaupandi ákveður. Skoðunar- og kvörtunarskylda felst sérstaklega í að vara sem er afhent sé samhæfð við pöntunina með tilliti til gerðar, eiginleika, stærða, passa, litanna og fjölda í samræmi við venjulegar handelsþolir. Þetta er nauðsynlegt að tryggja með úrtökum ef þörf krefur.

(3) Varanir sem eru afhentar teljast samþykktar af kaupandanum með tilliti til augljóss galla eða annarra galla sem hefðu verið greinanlegir við strax, við umhyggjusamlega skoðun, ef kaupandanum ber ekki að fárit skrifleg kvörtun um galla innan sjö vinnudaga frá afhendingu. Varðandi aðra galla teljast afhentar varanir samþykktar af kaupandanum ef kvörtun um galla berst ekki til seljanda innan sjö vinnudaga frá þeim tíma sem gallinn birtist; ef gallinn var greinanlegur fyrir pöntunaraðilinum áður en hann var venjulega notaður, þá er þó þessi fyrra tímapunktur sem gildir um upphaf kvörtunartíma. Ef seljandi krefst þess er gallaðri vara sé send ókeypis til baka til seljanda. Ef kvörtun um galla er réttlætanleg greiðir seljandi kostnað fyrir ódýrasta sendingarleið; þetta gildir ekki ef kostnaðurinn hækkar vegna þess að vara er á annarri stað en áætlaður notkunarstaður.

(4) Ef vara sem afhent eru er með galla, þá er seljandinn skyldugur og hefur rétt til að velja milli að laga gallann eða skipta um vöru. Ef lagning eða skipti um vöru mistenktast ekki taka til, þ.e. vegna ómöguleika, óviðeigandi tafar, neitunar eða óviðeigandi hleðslu á lagningu eða skipti um vöru, getur kaupandi afturkallað samninginn eða lækkað kaupverðið á viðeigandi hátt.

(5) Ef galli er vegna söluherra, getur kaupandi krafist skaðabóta samkvæmt skilyrðum sem tilgreind eru í § 8.

(6) Ábyrgðin rennur út ef kaupandi breytir afurðinni eða lætur þriðja aðila breyta henni án samþykkis seljanda og þar með er erfitt eða ómögulegt að laga galla sem verður vegna þess. Í öllum tilvikum ber kaupandanum að borga meiri kostnað sem verður vegna breytingarinnar á gallalagningu.

(7) Aðskilin samningur milli kaupanda og seljanda um afhendingu notaðra hluta er gerð án þess að seljandi sé ábyrgur fyrir galla á hlutnum.

§ 7 Eignaréttar

(1) Í þeim tilvikum að uppdráttaraðili gerir tilgreiningar um notkun höfundarréttaréttinda eða eignarréttinda þriðja aðila (t.d. merki), er hann einans ábyrgur fyrir kröfum þriðja aðila sem þessar tilgreiningar geta valdið.

(2) Hver samningurshlutur mun tilkynna hinum samningurshlut í skriftlegri formi strax ef kröfur eru gerðar á móti honum vegna brota á slíkum réttindum.

(3) Ef sælari er tekin til ábyrgðis af öðrum aðila samkvæmt grein 1 vegna brots á iðnheimum iðnaðarverndar eða höfundarréttar, skal uppdráttaraðili lausa hann af öllum kostnaði sem þarfist til varnarráða gegn kröfum. Sælari getur krafið greiðslu fyrirfram frá uppdráttaraðila. Ef sælari biður upp um að uppdráttaraðili taki á hlið sínum í réttarmáli og styddi hann eins vel og hann getur, skal hann gera það.

(4) Seljandi er heimilt að krefjast skilríkja sem sanna að hann hafi rétt til að nota hönnunarefni samkvæmt mgr. 1.

§ 8 Ábyrgð á skaðabótum vegna ábyrgðar

(1) Ábyrgð Seljanda á skaðabótum, óháð ástæðu, sérstaklega vegna ómöguleika, sektar, gallaðrar eða rangrar afhendingar, brot á samningi, brot á skyldum við samningaviðræður og ólöglegs athafna er takmörkuð samkvæmt § 8 þessum, þegar það er háð ábyrgð Seljanda.

(2) Seljandi er ekki ábyrgur fyrir einfaldri vanefnd starfsmanna, lögheimilisfulltrúa, starfsmanna eða öðrum aðstoðarmönnum hans, nema þegar það er brot á samningsbundnum skyldum sem eru verulega mikilvægar. Samningsbundnar skyldur eru skylda til að afhenda afurðinni á réttum tíma, frjálsleika hennar frá lögheimildum og slíkum eignamálum sem hafa meiri áhrif á hagnýtingu hennar en aðeins óveruleg áhrif, auk skyldna til að veita ráðgjöf, vernda og sjá um, sem ætlað er að möguleggja samkvæma notkun afurðarinnar eða vernda líf eða líkama starfsmanna pantaðanda eða vernda eignir hans gegn miklum skaða.

(3) Í þeim tilvikum þegar seljandi er að ábyrgjast skaðabótaskyldu samkvæmt grein 8. mgr. 2. er þessi ábyrgð takmörkuð við skaða sem seljandi hafði fyrirhugað sem mögulega afleiðingu af brot á samningi við samningsskráningu eða sem hann hefði þurft að fyrirhuga með venjulegri varúð. Óbeinar skaðar og fylgiskemdir sem eru afleiðing af galla á afhendingarvara eru einnig aðeins bótafærir ef slíkir skaðar eru yfirleitt að búast við við venjulega notkun afhendingarvara.

(4) Efnað til einfaldar vanefndar er skaðabótaskylda söluaðila fyrir eignarskaða og þar af leiðandi fjárhagslega tjón sem það veldur takmarkuð á upphæð af 25 % af verðmæti pöntunarinnar. Þessi takmörkun á ábyrgð gildir ekki ef pöntunaraðili tilgreinir hærri fjárhagslega tjónsmörk við pöntun og áður en framleiðsla hefst.

(5) Þessar takmörkun ábyrgðar og útilokun gilda jafnt til hagsbóta fyrir stjórnendur, löglega fulltrúa, starfsmenn og önnur aðstoðarmenn seljanda.

(6) Í þeim tilvikum þegar seljandi veitir tæknilega upplýsingar eða ráðgjöf og þessar upplýsingar eða ráðgjöf eru ekki hluti af samningi sem hann er skuldbundinn til að framkvæma, eru þær veittar ókeypis og án ábyrgðar.

(7) Takmörkunir ákvæðis 8. gr. gilda ekki um ábyrgð seljanda og löglega fulltrúa, starfsmenn eða aðrar aðstoðarmenn vegna meðvitaðrar og grobbernislegar hegðunar, vegna tryggðra eiginleika, vegna meiðsla á lífi, líkama eða heilsu eða samkvæmt vöruskaðalögum.